Wiskundeforum

 
Naam: Marcus Goldsteen
Onderwerp: model evolutie lege ruimte
Gepost op:
18-05-2003  15:30:57
Is er een docent wiskunde met kennis van integraalrekenen die mij kan/wil helpen met een model over de mogelijke evolutie van lege ruimte, welk ik op probeer te zetten?

Reacties graag mailen naar info@goldsteen.nl

Groeten,

Marcus Goldsteen.

Evolutie lege ruimte.

Onderzoek naar vacu?m en tijd is al sinds vele eeuwen aan de gang.
De huidige definities van vacu?m gaan ervan uit dat het vacu?m niet helemaal leeg is, dit heet het fysieke vacu?m.
De klassieke wetenschap ging uit van een absoluut leeg vacu?m en dit lijkt ook het meest op de definitie van vacu?m waar ik vanuit wil gaan.
Waarom absoluut leeg zul je vragen?? Dit is een vacu?m wat, zelfs volgens onderstaande verhandeling all??n aan het begin van het eerste moment van zijn creatie bestaat en een abstractie in een ge?dealiseerde werkelijkheid is, maar als theoretisch uitgangspunt ideaal, voor het model wat ik probeer te beredeneren.
Het is zelfs zo dat vele wetenschappers ervan uit gaan dat je bij lege ruimte geen grenzen kunt defini?ren, omdat het translatie invariant zou zijn. Maar in een abstracte werkelijkheid kan dit wel.
Tijd is volgens vele wetenschappers de vierde dimensie. En om over tijd en ruimte te spreken of deze bestaat op een bepaalde positie op een bepaald tijdstip zou empirisch zijn, maar ook hier geldt weer dat we dit wel kunnen in een abstracte werkelijkheid.

Ik wil aantonen:

1. Hoe beweging zonder extern uitgeoefende kracht kan ontstaan (of je moet tijdsduur als externe kracht zien).
2. Hoe een deel lege vanuit zichzelf ruimte evolueert (of je moet tijd als een externe factor zien).
3. Of het bestaan van een deel lege ruimte uniek is of herhalend.

Mijn beweringen zijn dat
1. Er beweging ontstaat door voortgang in tijd en deze voortgang ook gebeurtenissen en lege ruimte verandert, al lijken ze relatief stil te staan, of onveranderlijk.
2. Lege ruimte in combinatie met voortgang in tijd een groeiende existentie is.
3. De voortgang in tijd van een deel lege ruimte er voor zorgt dat ieder deel lege ruimte uniek is, hoogstens gelijkend.

Om deze beweringen aan te tonen, beschouw ik het vacu?m als een leeg stuk ruimte waarin geen atomen, quarks straling, golven, velden of wat dan ook aanwezig zijn (tenminste bij aanvang creatie). Voor mijn gedachte-experiment neem ik een denkbeeldig doosje lege ruimte met grenzen die te identificeren zijn met de vorm en de grootte van het doosje, zonder invloed van straling of andere invloed van buitenaf. Dit is nogmaals natuurlijk een abstract beeld en een ge?dealiseerde werkelijkheid.

Uitgangspunten zijn dus:

1. Definitie van doosje lege ruimte: Doosje lege ruimte = een absoluut leeg stuk ruimte met volume zonder inhoud of straling van enige vorm en uit te drukken met x,y en z coordinaten vanuit een af te spreken 0-punt.

2. Definitie van tijdbeweging: Tijdbeweging=een aaneenschakeling van momenten, met raakpunten 0 dat bovenstaande lege ruimte bestaat, uit te drukken met x,y,z coordinaten en vertrekkend vanuit een af te spreken 0-punt. Hierdoor ontstaat een tijdketen. Tijd kan in deze driedimensionale voorstelling alle richtingen in.

Tijdbeweging is te relateren aan de vorm en afmetingen van het doosje lege ruimte dat we beschouwen, want zonder dit doosje lege ruimte is er geen aan dit doosje gerelateerde tijdbeweging.

Nu beschouwen we een doosje lege ruimte van b.v. 10x10x10 cm, dit doosje heeft de volgende natuurkundige eigenschappen:
1. volume = 1000 cm3
2. afmetingen = 10x10x10 cm
3. vorm = kubus
4. gewicht = 0 kg onder invloed van zwaartekracht op aarde
5. inhoud = geen.
6. positie t.o.v. ucs waarbij origin 0,0,0 = hoekpunt A. Overige hoekpunten zijn: B, C, D, E, F, G, H.
7. tijdsduur bestaan in jaren, maanden, dagen, uren, minuten en seconden.

Van dit deel lege ruimte op zichzelf beschouwd is de tijdbeweging dat deze bestaat b.v. te meten op basis van gelijktijdigheid met een klok, en de positie t.o.v. b.v. van deze zelfde klok.
Indien het om meerdere doosjes gaat zou de positie en tijdbeweging te relateren zijn aan de doosjes onderling.
Ook kun je een enkel doosje verdelen in b.v. twee halve doosjes die in de ruimte t.o.v. elkaar een andere positie hebben maar wel dezelfde oorsprong en tijdsduur bestaan, enz..


Welke beweringen kan ik op dit moment over lege ruimte en tijd maken:
1. Wiskundig is dit doosje lege ruimte oneindig te verdelen in verschillende vormen van verschillende grootte.
2. Ieder moment in tijd, dat dit doosje lege ruimte bestaat, is wiskundig eindeloos te verdelen in verschillende momenten van kortere tijdsduur.
3. Ieder doosje lege ruimte bestaat vanaf het moment van creatie een aaneenschakeling van momenten.


(Dit heb ik geprobeerd te visualiseren met de volgende tekening.)

?Hier hoort een visual die qua bestandsformaat te groot is om te uploaden?


Als je tijd als een driedimensionale ruimte beschouwt met tijdlijnen in alle richtingen en je zou een doosje lege ruimte een cirkel laten beschrijven waarbij het terugkeert op een ?vorig? ingenomen plaats, dan is dit moment toch anders omdat het doosje lege ruimte ouder is geworden en het op een later tijdstip plaatsvindt. Een doosje lege ruimte kan dus niet terugkeren naar een vorig moment in tijd

Ook een jonger doosje lege ruimte kan naderhand niet op dezelfde plaats terechtkomen, omdat het gerelateerd aan het eerste doosje lege ruimte op een later tijdstip plaatsvindt. In dit later zijn zit het verschil.

Hiervan uitgaande trek ik de volgende conclusies:
1. Groei: Dat het ouder worden van ieder doosje lege ruimte een groeiende existentie tot gevolg heeft.
2. Voortgang: Dat ieder doosje lege ruimte zich maar ??n enkel moment op dezelfde plaats in haar tijdketen kan ophouden en door haar eigen bestaan gedwongen wordt voort te gaan. Zonder verdere invloeden van buitenaf maakt het een eenparige beweging.
3. Verandering: Dat ieder doosje lege ruimte verandert doordat ze bestaat gedurende de tijd: ieder volgend moment in de tijd is niet hetzelfde als de vorige en niet dezelfde als de volgende.

Tijdbeweging forceert lege ruimte te veranderen: ieder moment dat lege ruimte bestaat, is anders dan het moment ervoor, of erna.

Hierdoor zijn er drie wetten af te leiden: een wet van groei, voortgang en verandering.
Waarbij y = een moment van het bestaan van het doosje lege ruimte te meten met een klok.

{Groei van een doosje lege ruimte} = {Tijdsduur bestaan sinds oorsprong van een doosje lege ruimte}

Eventueel uit te drukken in Jaren, Maanden, Uren, Minuten en Seconden.

{Voortgang van een doosje lege ruimte in tijd} = {Tijdsduur bestaan sinds oorsprong + y van een doosje lege ruimte} Eventueel uit te drukken in Jaren, Maanden, Uren, Minuten en Seconden.

{Verandering van een doosje lege ruimte} = {(Tijdsduur bestaan sinds oorsprong) - (Tijdsduur bestaan sinds oorsprong - y)}

Eventueel uit te drukken in Jaren, Maanden, Uren, Minuten en Seconden.

4. Dat ieder doosje lege ruimte anders is dan een doosje dat zich ergens anders bevindt, doordat het zich op een andere positie bevindt.

Nu roept dit de volgende vragen en idee?n op:

1. Wat zou het ouder worden van een doosje lege ruimte toe kunnen voegen aan dit doosje lege ruimte.
2. Wat zou de invloed van verschillende doosjes lege ruimte van b.v. verschillende ouderdom op elkaar kunnen zijn. (om dit te visualiseren hierbij nog een tekening.)
3. Indien je uitgaat van oneindig aantal tijduniversum zonder materie en alleen maar lege ruimte, welk dus volgens bovenstaande beweringen voortgaan en veranderen in tijd doordat ze ouder worden, hoe zou je dit dan kunnen beschrijven.

?Hier hoort een visual die qua bestandsformaat te groot is om te uploaden?


Nu een stap verder:

Indien je uitgaat van een universum zonder materie en alleen maar lege ruimte en je ervan uitgaat dat tijdbeweging vanuit verschillende richtingen kan komen, kunnen er op ieder moment en op iedere positie verschillende doosjes lege ruimte ?botsen? met doosjes van gelijke of verschillende ouderdom en grootte en hierdoor van richting veranderen.

?Hier hoort een visual die qua bestandsformaat te groot is om te uploaden?


De waarde bij 0=0 van 0 is gelijk, maar de nul links van het = teken is een ander dan de 0 rechts van het = teken.
Dit is een ongelijkheid.
Op basis van een aantal overeenkomsten wordt er gezegd dat 0 gelijk is aan 0,
maar de ongelijkheden is dat het twee verschillende 0en zijn zij bevinden zich op een andere positie en zij zijn na elkaar genoteerd dus de 0 is ouder dan de ander.

Groeten,

Marcus Goldsteen
info@goldsteen.nl

Brainstorm.

Tijd wordt door mensen met klokken als beweging gemeten n.l. het voortgaan van de wijzers van de klok of de raderen van de klok of de voortgang van lichtstralen met een lichtklok.

Zijn de delen lege ruimte als een verzameling in een wiskundige formule uit te drukken.

Als je de voortgang in tijd van een deel lege ruimte wilt visualiseren is het niet mogelijk om dit met een platte voorstelling te doen omdat een deel welk zich achter het voorste deel bevindt zich dus ook op een achterliggende positie in tijd bevindt. Dus zoals ik het tot nu toe gedaan heb is de juiste manier. Deze blijft dus afhankelijk van het beschouwde volume.

Zou de nulpuntsenergie volgens het Heisenbergs principe en welke aantoonbaar gemeten is met het Casimir effect dezelfde lading zijn als die volgens mijn model.
Volgens mijn model zou dit een groeiende energie moeten zijn.
Je zou dus moeten bedenken hoe je deze energiegroei zou kunnen meten.

Volgens de relativiteitstheorie van Einstein zou niets sneller dan het licht kunnen. Dit zou betekenen dat wanneer we uitgaan van een deel lege ruimte op een bepaalde positie deze de ?informatie? of ?lading? van omliggende delen lege ruimte afhankelijk van de afstand op een ander tijdstip ?krijgt?. Dus ook al zouden de ?ladingen? in oorsprong gelijk zijn bij het bereiken van het bovengenoemd deel lege ruimte bestaat een tijdsverschil en dus ouderdomsverschil.

Ik heb zitten denken over een manier om de wet van de groei van energie van een doosje lege ruimte aan te kunnen tonen.
Je zou hiervoor een vacu?m doosje moeten maken met in het midden van dit doosje een flexibele scheidingswand.
Dan zou je op het absolute nulpunt of dicht daar in de buurt aan de ene helft al het mogelijk verwijderbare moeten verwijderen. Dit enige tijd in stand moeten houden en dan na verloop van enige tijd bij de andere helft al het mogelijk verwijderbare moeten verwijderen.
Natuurlijk zou het dan natuurlijk niet zo moeten zijn dat de elektromagnetische straling aan de wanden wordt afgegeven. Het zou dan volgens de theorie van de groei kunnen zijn dat in de oudere helft van het doosje het vacu?m ge?volueerd is en een grotere kracht op de tussenliggende plaat uitoefent dan in de jongere helft.
Of de evolutie moet zich op een andere manier manifesteren b.v. doordat er materie is ontstaan.

Naam: Piedro
Re:model evolutie lege ruimte
Gepost op:
19-05-2003  20:43:13
Bij het lezen van het epistel krijg ik het idee dat deze vraag hier helemaal misplaatst is.
Stel deze vraag eens bij:
http://www.wisfaq.nl/
Deze site wordt van uit een universiteit begeleidt en mogelijk krijg je daar de nodige ondersteuning of verwijzing(en) naar sites waar je mee verder kunt.

Sterkte.


Antwoordformulier
Naam:

Smilies
janee
smile frons ik schaam me grote grijns knipoog verveeld verward bedroefd kwaad leraar
tot de macht sub een half een vierde drie vierde integraal pi driehoek ongeveer niet gelijk aan kleiner dan of gelijk aan groter dan of gelijk aan wortel heeft tot gevolg graden hoek hoek
vet schuin
Antwoord:

Neem het getal zeventien over in de keuzelijst.

wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
  • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
  • handig geheugensteuntje voor scholieren
  • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.