Statistiek

Statistiek is een onderwerp wat zich goed leent om in de onderbouw zelfstandig werken en onderzoek te doen.
Wat kun je dan zoal onderzoeken? Van alles. Noem maar wat op en het is waarschijnlijk wel mogelijk. Het eerste wat je moet doen is een onderwerp verzinnen en daarna je gegevens verzamelen. Heb je moeite om een onderwerp te vinden? Kijk maar verder op.

Wat kun je op deze pagina allemaal vinden?

Onderwerpen

 • Te laatkomers op school
  Zijn er veel te laat komers bij jullie op school? Op welke dagen zijn er veel te laatkomers. Kun je een onderscheid maken naar klas 1, klas 2 etc. Is er misschien een indeling mogelijk naar VBO/MAVO/HAVO/VWO?
 • Ziekte
  Hoe zit het met de ziekmeldingen van de leerlingen. Is er verschil tussen zomer- en wintermaanden. Is er verschil tussen meisjes en jongens.
 • Merkentrouw
  Welk merk kleding (bijvoorbeeld sportschoenen) wordt het meest gedragen . Is er een verschil tussen meisje en jongens. Is er een verschil in klas 1, klas 2 etc.
 • Cijfers 1
  Scoren jongens betere cijfers voor wiskunde dan meisjes. Maakt het schooltype een verschil? Speelt leeftijd een rol?
 • Cijfers 2
  Scoren meisjes bij taalvakken betere cijfers als de jongens? Maakt het schooltype verschil? Speelt leeftijd een rol?
 • Zakgeld
  Wat krijgen de leerlingen gemiddeld aan zakgeld. Maak een verdeling naar leeftijd, meisje/jongen. Wie gaan er per jaar het meeste er voorop vooruit? Jongens of meisjes?
 • Linkshandig
  Zou er een verschil zijn in schoolresultaten tussen linkshandigen en rechtshandigen?



Heb je eenmaal een onderwerp verzonnen dan zul je gegevens moeten gaan verzamelen. Gegevens voor sommige van bovenstaande onderwerpen zijn op je eigen school voorradig. Soms zul je ze zelf actief moeten gaan inventariseren. Als je zelf navraag gaat doen overdenk dan goed wat je allemaal wilt weten. Zeker als je een vragenlijst gaat afwerken. Heb je de gegevens verzameld dan ga je aan het rekenen en tekenen. Ik zal een aantal dingen opsommen wat je zoal kunt berekenen en tekenen.

Berekenen

 • Gemiddelde
  Uiteraard moet je vaak het gemiddelde uitrekenen. Splits het uit naar bijvoorbeeld meisje/jongen. Leeftijd. Opleiding. etc.
 • Modus
  Datgene wat het meest voorkomt. Bij het zakgeld: welk bedrag aan zakgeld kwam het meest voor.
 • Mediaan
  Wat is de middelste waarneming als je alle waarneming van klein naar groot rangschikt.
 • Kwartielen
  Eerste/derde kwartiel. Wat zijn de medianen van de eeste/tweede helft van de waarnemingen.
 • Kwartielafstand
  Verschil tussen het derde en eerste kwartiel.
 • Spreidingsbreedte
  Verschil tussen de grootste en kleinste waarneming.



Tekenen

 • Frequentietabel
  Hierin zet je de waarnemingen neer en het aantal malen dat een waarneming voorkomt. frequentietabel
 • Staafdiagram ofwel histogram
  Aan de hand van een frequentietabel maak je een staafdiagram. Je zou hiervoor het programma Excel kunnen gebruiken. Ook goed gaat het met VU-statistiek.
  Het voorbeeld gaat over het aantal te laatkomers.
  staafdiagram
 • Box-plot
  In een box-plot komen eerste (q1) en derde (q3) kwartiel de laagste/hoogste waarneming en de mediaan.(m)
  Box-plot
 • Cirkel diagram
  Zou je in plaats van een histogram kunnen tekenen. Het is ook een grafische weergave van je onderzoek.
  Het cirkeldiagram gaat over de samenstelling van de nederlandse bevolking in 1993.




Klassenindeling

Als je veel waarnemingen hebt is het soms handig om een klassenindeling te maken. Stel dat je aan het kijken bent naar de lengte van verschillende personen. Dan zou je een klassenindeling kunnen maken met als klassenbreedte 10 cm. Je klassenindeling zou er dan als volgt uizien:
150 - 159
160 - 169
170 - 179
180 - 189
etc. Al je berekeningen met betrekking tot modus, mediaan, eerste en derde kwartiel blijven hetzelfde. Alleen als je het gemiddelde gaat berekenen dan gebruik je van elke klassse de klassemidden. Dus van bovenstaande klassenindeling gebruik je dus de volgende klassenmiddens:
154,5
164,5
174,5
184,5
Met deze klassenmiddens bereken je dan het gemiddelde (Wel rekening houden met de fequentie!!)


wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
 • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
 • handig geheugensteuntje voor scholieren
 • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.