Raaklijnen

Opgave 1
Gegeven onderstaande functie:
f(x) = 2x + 5
x - 2
Vragen:
1) Bepaal de rico van de raaklijn aan f in het punt x = 0
2) Geef een vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt x = 1
3) Bepaal de punten van de grafiek van f waar de raaklijn evenwijdig is aan y = -x

Opgave 2
Gegeven de functie f(x) = e-2x
A is het snijpunt van de grafiek van f met de y-as. B is het snijpunt van de raaklijn aan de grafiek van f in A met de x-as.

Vraag
Bereken exact de x-coördinaat van B.

Opgave 3
Gegeven de parabool P: y2 + 2x - 8 = 0 en
de cirkel C: x2 + 4x + y2 - 16 = 0
Vraag
Stel een vergelijking op van de raaklijn aan P waarvoor geldt dat die de raaklijn van P loodrecht op de lijn staat die C raakt in het punt (2,-2)?

Uitwerkingen.

wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
  • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
  • handig geheugensteuntje voor scholieren
  • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.