Vergelijkingen oplossen

Los de volgende (eerstegraads) vergelijkingen op: (zonodig op één decimaal afronden en een punt in plaats van een komma gebruiken)
Als een vergelijking niet kan dan vul je in kn. Als je denkt dat alles voor x ingevuld mag worden dan vul je in alles.

Antwoord: x =wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
  • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
  • handig geheugensteuntje voor scholieren
  • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.