Woordenboek

a b c d e f g h k m p r s t v z


a
abc-formule
Formule om tweede graads vergelijkingen mee op te lossen nadat de vergelijking op "0" herleid is. Formule:
äbc formule
Kijk hier voor uitleg
amplitude
top - evenwichtsstand (bij een periodieke grafiek)
Kijk hier voor een voorbeeld


b
bissectrice
lijn die een hoek precies door midden deelt. Ook wel deellijn genoemd,
box-plot
grafische weergave van een verzameling gegevens. In deze weergave staan de kwartielen de mediaan en de laagste en hoogste waarneming
Kijk hier voor uitleg


c
combinatie
het aantal rangschikkingen van k elementen uit een verzameling van n elementen bij trekking zonder terugleggen. Volgorde is niet van belang.
Kijk hier voor meer.
cosinus
cos Ð B =Aanliggende rechthoekszijde
Schuine zijde
Kijk hier voor uitleg


d
directe wegentabel
tabel waarin je het aantal wegen kunt aflezen tussen twee knooppunten.
Kijk hier voor meer uitleg.
draaisymmetrie
als een figuur na minder dan een halve draai precies op zich zelf past. Bij precies een halve draai spreek je van puntsymmetrie.
discriminant
gedeelte van de abc-formule: D = b2 - 4ac
Meer uitleg en voorbeelden.
driehoeken
 • gelijkbenig: 2 benen van een driehoek zijn even lang en de basishoeken zijn even groot.
 • gelijkzijdig: alle zijden zijn even lang en de hoeken zijn alle drie 60°
 • rechthoekig: een driehoek met een hoek van 90°

 


e
evenwichtsstand
stand die een periodieke grafiek het gemiddelde aangeeft. (Er ligt evenveel van de grafiek boven als onder deze evenwichtsstand).
evenwijdig
dezelfde richting maar niet samenvallen
exponent
in 24 is 4 de exponent
exponentiele groei
Van exponentiele groei is sprake als het aantal per tijdseenheid met een vast percentage toeneemt.


f
frequentietabel
tabel waarin alle waarnemingen staan waarin je dan kan aflezen hoe vaak (frequentie) een bepaalde waarneming voorkomt


g
gelijkvormig
twee driehoeken zijn gelijkvormig als twee paar overeenkomstige hoeken even groot zijn
gerichte graaf
graaf waarbij ook wegen voorkomen die maar in één richting lopen
Kijk hier voor meer uitleg.
graaf
schematische weergave van bijvoorbeeld plaatsen en de verbindingen tussen die plaatsen
Kijk hier voor meer uitleg.
groeifactor
factor waarmee je steeds moet vermenigvuldigen om de volgende uitkomst te berekenen
grondtal
in 24 is 2 het grondtal


h
halveringstijd
de tijd die nodig is om de hoeveelheid te halveren
hoeken
de verschillende hoeken zijn:
 • gestrekte hoek: 180°
 • scherpe hoek: tussen 0° en 90°
 • stompe hoek: tussen 90° en 180°
hoogtelijn
lijn vanuit een hoekpunt loodrecht op de overstaande zijde


k
kwartielafstand
kwartielafstand = derde kwartiel - eerste kwartiel
kwartielen
twee verschillende kwartielen nl.:
 • eerste -, middelste getal van de eerste helft van een serie waarnemingen.
 • derde -, middelste getal van de tweede helft van een serie waarnemingen.

 


m
meetkundige rij
de termen van een meetkundige rij kun je vinden door de voorafgaande term met een vast getal te vermenigvuldigen.
Kijk hier voor meer
mediaan
middelste getal van een serie waarnemingen die op volgorde van klein naar groot gezet zijn.
modus
de meest voorkomende waarneming van een serie waarnemingen. Er kan er maar één zijn!


p
periode
grafiek die uit dezelfde stukken bestaat. Eén zo'n stuk noem je dan de periode
Kijk hier voor een voorbeeld
permutatie
het aantal rangschikkingen van k elementen uit een verzameling van n elementen bij trekking zonder terugleggen. Volgorde is van belang.
Kijk hier voor meer
puntsymmetrie
als een figuur na een halve draai (=180 ) precies op zichzelf past.


r
rekenkundige rij
de termen van een rekenkundige rij kun je vinden door bij een voorafgaande term een vast getal op te tellen.
Kijk hier voor meer
richtingsgetal
dat wat er bijkomt per stap als er sprake is van gelijkmatige groei. (lineair)


s
sinus
sin Ð B =Overstaande rechthoekszijde
Schuine zijde
Kijk hier voor uitleg
spiegelsymmetrisch
als een figuur uit twee helften bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn (je kunt de figuur zo dubbelvouwen dat de twee helften precies op elkaar passen
spreidingsbreedte
grootste waarneming - kleinste waarneming (wordt gebruikt bij statistiek)
symbolen
de verschillende symbolen:
Ð
= hoek
^
= loodrecht
// = evenwijdig
£
= kleiner of gelijk
³
= groter of gelijk
< = kleiner
> = groter
= verzameling van de naturrlijke getallen: {0,1,2,3,4,.....}
  = verzameling van de negatieve en positieve gehele getallen: {...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...}
= verzameling van de rationele getallen. Hier komen de breuken in voor die in decimalen geschreven of repeterend of eindig zijn
= verzameling van de reele getallen. Hier komen de de decimalen in voor die niet repeterend en niet eindig zijn. vb Ö6
"
= voor iedere
Î
= element van
Ï
= geen element van
Ì
= deelverzameling
Ë
= geen deelverzameling
= de lege verzameling
Ç
= doorsnede
È
= vereniging
 ~ = gelijkvormig
 @ = congruent
D
= driehoek
»
= ongeveer gelijk aan
¹
= niet gelijk aan
Ö
= wortel
2
= kwadraat of de tweede macht
3
= derde macht


t
tangens
tan Ð B =Overstaande rechthoekszijde
Aanliggende rechthoekszijde
Kijk hier voor uitleg


v
verbindingstabel
tabel waarin je kunt aflezen of twee knooppunten met elkaar verbonden zijn. Een 1=ja en een 0=nee!
Kijk hier voor meer uitleg.
verdubbelingstijd
de tijd die nodig is om de hoeveelheid te verdubbelen


z
zwaartelijn
In een driehoek vanuit een hoekpunt naar het midden van de overstaande zijde.


wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
 • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
 • handig geheugensteuntje voor scholieren
 • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.