Priemgetallen

Een geheel getal groter dan 1 is priem als de enige twee positieve delers 1 en het getal zelf zijn.
5 is priem want de enige twee delers zijn 1 en 5.
12 is niet priem want 12 = 3 . 4
Elk geheel getal is precies op één manier te schrijven als produkt van priemgetallen.

Wanneer priem?

Voor kleine getallen kun je de 'trial-division' gebruiken. Die zegt dat je het getal n, waarvan je wilt weten of die priem is, moet testen op deelbaarheid door priemgetallen kleiner dan of gelijk aan Ön.
Voorbeeld
Is 211 priem?
Oplossing
Is 211 deelbaar door één van de priemgetallen kleiner dan of gelijk aan Ö211?
Alle priemgetallen zijn dan: 2, 3, 5, 7, 11 en 13
211 is niet deelbaar door één van deze priemgetallen dus 211 is priem.
Hieronder kun je bekijken of een getal priem is.

Priem?
 

wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
  • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
  • handig geheugensteuntje voor scholieren
  • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.