Deelbaarheid

Vraag jij je ook wel eens af voordat je de rekenmachine pakt of een getal deelbaar is door bijvoorbeeld 4 of 6, zo dat je een heel antwoord krijgt?????? Ja? Dan moet je beslist verder kijken. Hier staan de "regeltjes" hoe je snel kan zien of een getal deelbaar is door een ander getal.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

2
Deelbaar door twee ligt wel erg voor de hand maar vooruit toch maar een kleine omschrijving.
Een getal is deelbaar door twee als het getal zelf even is, ofwel als het laatste getal deelbaar door twee is.3
Als de som van de cijfers deelbaar door drie is dan is het getal zelf ook deelbaar door drie.4
Deelbaar door vier. Kijk naar het getal gevormd door de laatste twee cijfers. Is dat deelbaar door vier dan is het gehele getal deelbaar door 4.
Bijvoorbeeld: 2347889987324. Dit getal is deelbaar door 4 want 24 is deelbaar door 4.5
Deelbaar door 5 is wel erg makkelijk. Een getal is deelbaar door 5 als het eindcijfer een 0 of een 5 is. Makkelijk h?.6

Deelbaar door 6 is ook wel te onthouden nl.: een getal is deelbaar door 6 als het getal zelf deelbaar is door 2 en door 3.
Voorbeeld: 144 deelbaar door 6? 144 is deelbaar door 2 want 144 is even. 1 + 4 + 4 = 9 en 9 is een drievoud dus 144 is ook deelbaar door drie. Conclusie: 144 is ook deelbaar door 6.
Grote getallen dan? 1.461.138 deelbaar door 6? In ieder geval deelbaar door twee want 1.461.138 is even. De som van de cijfers is 24 en dat is een drievoud dus 1.461.138 is deelbaar door 6.7

Deelbaar door 7.
Verdeel getal in stukken van 3 getallen dan die getallen afwisselend aftrekken en optellen en beginnen bij het rechter 3-tal vb:
7768124 deelbaar door 7?
stap 1: 7|768|124
stap 2: 124 - 768 + 7 = -637
637 is deelbaar door 7 dus 7768124 ook.
Of:
Haal steeds het laatste getal van het getal er af verdubbel het en haal dat van het overgebleven getal af. Net zo lang volhouden tot je het uit je hoofd kan uitrekenen.
7768124, 4 er af verdubbelen en van het overgebleven getal afhalen:
776812 - 8 = 776804
4 eraf en verdubbelen en er weer van aftrekken: 77680 - 8 = 77672
7767 - 4 = 7763
776 - 6 = 770
77 - 0 = 77
en 77 is deelbaar door 7! Dus....
Kijk ook eens hier.8

een getal is deelbaar door 8 als het getal gevormd door de laatste drie cijfers deelbaar is door 8. Je mag van het getal eerst nog een 40-voud (40-80-120-160-200-240-..) aftrekken.
B.v. 40192 is deelbaar door 8 want 192-160=32 en 32 is deelbaar door 8.9

Een getal is deelbaar door 9 als de som van de cijfers deelbaar is door negen.
Een voorbeeld: 1312434972. Dit getal is deelbaar door 9 want de som van de cijfers is 36 en dat is zelf deelbaar door 9 dus is 1312434972 ook deelbaar door 9!10

Deelbaar door 10 als het getal eindigt op 0.11

Deelbaar door 11 dan nog even want dat is wel een aardige. Het regeltje luidt als volgt: Zet voor alle cijfers om en om een plus en een min. Tel daarna alle cijfers op. Als de uitkomst deelbaar is door 11 dan is het hele getal deelbaar door 11.
Een voorbeeld. Is 265438254488 deelbaar door 11? +2-6+5-4+3-8+2-5+4-4+8-8 = -11. Dit is deelbaar door 11 dus is 265438254488 deelbaar door 11!12

Deelbaar door 12. Als je een beetje de bovenstaande regels doorgenomen hebt dan is 12 niet moeilijk. Namelijk is een getal deelbaar door 3 en door 4 dan is dat getal ook deelbaar door 12.15

Deelbaar door 15. Nou heel kort. Is een getal deelbaar door 3 en door 5 dan is dat getal ook deebaar door 15.Heb je zelf nog leuke weetjes? Je mag het me laten weten en dan zal ik die op deze pagina opnemen.

wiskunde in je pocketNoordhoff wiskunde in je pocket
Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
  • ideaal opzoekboekje voor schoolverlaters
  • handig geheugensteuntje voor scholieren
  • naslaghulp voor eindexamenkandidaten
Klik om te bestellen.